Utwórz fakturę

EKOPACK SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOPACK SLOVAKIA
PIN 34130578
TIN 2020361332
Numer VAT SK2020361332
Data utworzenia 20 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOPACK SLOVAKIA
Cerovská 152/B
90081
Šenkvice
Financial information
Sprzedaż i dochody 146 509 €
Zysk 5 632 €
Kapitał 197 005 €
Kapitał własny 64 593 €
Dane kontaktowe
E-mail ekopack@ekopack-slovakia.sk
witryna internetowa http://www.ekopack-slovakia.sk
Telefon(y) +421336496410, +421336497045
Nr(y) faksu 0336497045
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 159,615
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,189
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,890
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,890
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,735
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,744
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,317
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,674
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,564
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,023
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 541
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 116,881
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,284
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,869
3. Produkty (123) - /194/ 5,415
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 90,655
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,266
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,266
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,043
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 76,346
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,942
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,942
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 545
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 545
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 159,615
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,226
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 847
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 847
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -3,803
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -3,803
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 57,590
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 57,590
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,632
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,067
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,383
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,383
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 53,300
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47,402
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,402
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,185
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,441
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,678
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,594
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,882
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,882
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,502
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 27,322
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 27,322
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 120,260
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 146,509
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 120,260
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -10,913
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,162
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,381
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 101,887
D. Usług (účtová grupa 51) 124,748
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 47,420
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 34,958
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,055
4. Koszty społeczne (527, 528) 407
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 544
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,254
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,254
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 528
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -136,872
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -117,288
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 145,960
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 145,959
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,420
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 2,123
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 57
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 57
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 240
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 143,540
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,668
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,036
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,036
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34130578 TIN: 2020361332 Numer VAT: SK2020361332
 • Zarejestrowana siedziba: EKOPACK SLOVAKIA, Cerovská 152/B, 90081, Šenkvice
 • Data utworzenia: 20 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice 20.11.1995
  JUDr. Roman Mács Banícka 9 Pezinok 902 01 23.08.2008
  Ing. Ria Mácsová Banícka 9 Pezinok 902 01 23.08.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jakub Novák 1 494 € (15%) Poľná 21 Šenkvice
  Ing. Ria Mácsová 3 486 € (35%) Banícka 9 Pezinok 902 01
  Ľudmila Nováková 1 494 € (15%) Poľná 21 Šenkvice
  Ing. Lívia Naništová 2 490 € (25%) Stolárska 10 Bratislava- Rača 831 06
  Ing. Monika Krošláková, PhD. 996 € (10%) Tomanová 24 Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.09.2013Noví spoločníci:
   Ing. Lívia Naništová Stolárska 10 Bratislava- Rača 831 06
   Ing. Ria Mácsová Banícka 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Banícka 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.08.2008
   Ing. Ria Mácsová Banícka 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.08.2008
   20.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   23.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Monika Krošláková , PhD. Tomanová 24 Bratislava 831 07
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   22.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Monika Nováková Vavilovova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   25.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   24.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   06.11.2000Nové sidlo:
   Cerovská 152/B Šenkvice 900 81
   05.11.2000Zrušené sidlo:
   Chorvátska 114 Šenkvice 900 81
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Monika Nováková Vavilovova 24 Bratislava
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   02.02.1996Noví spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   01.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   20.11.1995Nové obchodné meno:
   EKOPACK SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chorvátska 114 Šenkvice 900 81
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   výroba obalov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok