Utwórz fakturę

St'ARD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy St'ARD
PIN 34130721
TIN 2020361354
Numer VAT SK2020361354
Data utworzenia 23 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba St'ARD
Pri Štadióne 23
90021
Svätý Jur
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 994 €
Zysk -2 015 €
Kapitał 14 169 €
Kapitał własny -12 914 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0908355145
Telefon(y) kom. 0908355145
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,365
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,195
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,195
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,623
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,572
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,890
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,200
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,200
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 690
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 187
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 503
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 280
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 280
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,365
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,928
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,552
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,391
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -25,943
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,015
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,293
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 88
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 88
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,205
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 291
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 291
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,310
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 80
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 45
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 479
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,745
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,994
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,458
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,536
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,326
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,526
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,670
D. Usług (účtová grupa 51) 1,936
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,219
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 901
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 314
4. Koszty społeczne (527, 528) 4
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,820
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,820
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,332
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,862
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 750
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 750
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 433
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 433
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 317
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,015
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,015
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015