Utwórz fakturę

TIGERLAK SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TIGERLAK SLOVAKIA
PIN 34130870
TIN 2020363554
Numer VAT SK2020363554
Data utworzenia 27 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIGERLAK SLOVAKIA
Moyzesova 4
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 475 945 €
Zysk 160 925 €
Kapitał 3 409 660 €
Kapitał własny 2 760 770 €
Dane kontaktowe
E-mail info@tigerlak.sk
witryna internetowa http://www.tiger-coatings.com
Telefon(y) +421336400070, +421336400071
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,150,130
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,760,677
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,760,677
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,750,088
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,589
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,380,352
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 424,873
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,174
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 422,699
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 832
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 832
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 832
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 646,942
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 646,942
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 389,857
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 257,085
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 307,705
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,372
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 306,333
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,101
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,948
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,153
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,150,130
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,921,696
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 833,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 833,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,992
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 35,292
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 35,292
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,888,293
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,888,293
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,925
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,434
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 79,507
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 28,600
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 28,600
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 5,756
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,128
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 44,023
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 126,616
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 105,456
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,105
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,351
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,160
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,311
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,318
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,993
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,474,945
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,475,945
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,222,757
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 252,188
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,267,124
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,592,114
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,886
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 9,500
D. Usług (účtová grupa 51) 348,062
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 178,206
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 129,071
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,050
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,085
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,015
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 104,232
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 104,232
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,794
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,903
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 208,821
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 496,383
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 102
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 102
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 354
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 354
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -252
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 208,569
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 47,644
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 46,553
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,091
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 160,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34130870 TIN: 2020363554 Numer VAT: SK2020363554
 • Zarejestrowana siedziba: TIGERLAK SLOVAKIA, Moyzesova 4, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 27 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Helmut Lehner Sonnenweg 19 Eidenberg 4201 Rakúska republika 19.08.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  TIGER Holding Gesellschaft m.b.H. 833 194 € (100%) Wels 4600 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Helmut Lehner Sonnenweg 19 Eidenberg 4201 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.08.2014
   12.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Thomas Knoll Steinhaus 182 Steinhaus bei Wels 4641 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.05.2006
   30.06.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   11.09.2010Noví spoločníci:
   TIGER Holding Gesellschaft m.b.H. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   10.09.2010Zrušeny spoločníci:
   TIGER Holding Gesellschaft m.b.h. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   09.07.2008Noví spoločníci:
   TIGER Holding Gesellschaft m.b.h. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   08.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Tiger Holding GmbH Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   16.10.2007Nové sidlo:
   Moyzesova 4 Pezinok 902 01
   15.10.2007Zrušené sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.11.1995
   01.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Thomas Knoll Steinhaus 182 Steinhaus bei Wels 4641 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.05.2006
   08.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.11.1995
   07.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01
   06.02.2001Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01
   05.02.2001Zrušené sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 3000/18 Bratislava
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Tiger Holding GmbH Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Tigerwerk Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co.KG. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   27.11.1995Nové obchodné meno:
   TIGERLAK SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a odbyt lakov, farieb a surovín
   veľko- a maloobchodná činnosť s rozličnými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   služby každého druhu, ktoré súvisia s predmetom podnikania v bode a) a b) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Tigerwerk Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co.KG. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 3000/18 Bratislava