Utwórz fakturę

ZELOVOC KISS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZELOVOC KISS
PIN 34131248
TIN 2020364302
Numer VAT SK2020364302
Data utworzenia 04 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZELOVOC KISS
Vinohradnícka 16
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 247 691 €
Zysk -5 729 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245924177
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 240,401
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 105,460
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 105,460
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,127
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 80,987
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,346
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 133,833
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 113,157
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 113,157
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,599
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,850
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,850
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,749
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,077
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,330
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,747
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,108
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,108
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 240,401
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,347
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,525
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,525
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 66,836
2. Inne fundusze (427, 42X) 66,836
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,924
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,924
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,729
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 194,054
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,401
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,401
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 192,653
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,025
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,025
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 162,539
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,791
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 941
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 776
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,581
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 245,173
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 247,691
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 236,446
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,727
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,252
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 153,143
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,731
D. Usług (účtová grupa 51) 17,203
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,325
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,134
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,045
4. Koszty społeczne (527, 528) 146
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,523
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,201
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,201
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,104
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,561
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 43,096
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,443
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 866
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 866
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,577
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,443
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,004
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 725
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 725
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,729
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34131248 TIN: 2020364302 Numer VAT: SK2020364302
 • Zarejestrowana siedziba: ZELOVOC KISS, Vinohradnícka 16, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 04 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Imrich Kiss Pezinská 26 Senec 04.12.1995
  Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec 19.04.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Imrich Kiss 1 660 € (25%) Pezinská 26 Senec
  Zoltán Kiss 1 660 € (25%) Pezinská 26 Senec
  Eugen Kiss 1 660 € (25%) Senec
  Vojtech Kiss 1 660 € (25%) Senec
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   Vojtech Kiss Pezinská 26 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Vojtech Kiss Pezinská 26 Senec
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   04.12.1995Nové obchodné meno:
   ZELOVOC KISS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 16 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov rôzneho druhu, za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Vojtech Kiss Pezinská 26 Senec
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec