Utwórz fakturę

Pezinské tehelne - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Pezinské tehelne
PIN 34132155
TIN 2020361398
Numer VAT SK7020000438
Data utworzenia 01 styczeń 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Pezinské tehelne
Tehelná ulica 9
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 053 895 €
Zysk 13 638 €
Kapitał 10 666 434 €
Kapitał własny 1 316 919 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336412011, 0336412010, 0336412960, 0336413987
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,786,102
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,605,773
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,605,773
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,605,773
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,180,100
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,536,560
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 136,475
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,475
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 66
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,400,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 643,540
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,046
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 629,494
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 229
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 229
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,786,102
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,335,557
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,025
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 25,025
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 510,151
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 510,151
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 781,743
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 781,743
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,638
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,450,348
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,414,098
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,404,899
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,199
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,036,250
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,514,369
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,506,688
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,681
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,505,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 243
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,638
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,000,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 197
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 197
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,053,895
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,053,895
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,053,895
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,084,035
D. Usług (účtová grupa 51) 1,069,401
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,314
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,540
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 2,579
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,195
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 892
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,028
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -30,140
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -15,506
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 395,143
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 350,000
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 836
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 836
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 641
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 641
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 43,666
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 347,732
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 347,113
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 619
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 47,411
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,271
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,633
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,633
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,638
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34132155 TIN: 2020361398 Numer VAT: SK7020000438
 • Zarejestrowana siedziba: Pezinské tehelne, Tehelná ulica 9, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Viera Dömötörová člen Letná 35 Senec 903 01 23.05.1996
  Ing. Ján Man predseda Mýtna 27 Pezinok 902 01 01.01.1996
  Vincent Hupka Prostredná 5 Svätý Jur 900 21 30.04.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötörová - člen predstavenstva Letná 35 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   15.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová - člen predstavenstva Nám. 1.mája 41 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   06.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Vincent Hupka Prostredná 5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 30.04.2009
   05.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Pilka - člen predstavenstva Majakovského 21 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   12.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ing. Imrich Pilka - člen predstavenstva Majakovského 21 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ing. Viera Dömötórová - člen predstavenstva Nám. 1.mája 41 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   11.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová Nám. 1.mája 41 Senec 903 01
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   28.08.2000Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   predaj stavebného materiálu
   27.08.2000Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátene vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   12.04.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01
   11.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   26.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová Nám. 1.mája 41 Senec 903 01
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   25.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Helena Holubová 47 Budmerice 900 86
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   Pezinské tehelne, a.s.
   Nové sidlo:
   Tehelná ulica 9 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátene vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Helena Holubová 47 Budmerice 900 86
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01