Utwórz fakturę

Net Finance - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Net Finance
PIN 34132881
TIN 2020696876
Numer VAT SK2020696876
Data utworzenia 09 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Net Finance
Topoľový rad 39
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 156 994 €
Zysk 4 451 €
Kapitał 42 212 €
Kapitał własny 13 177 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@prekone.sk
Telefon(y) 0904287701
Telefon(y) kom. 0904287701
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 178,131
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 178,131
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,252
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,252
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 134,768
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,124
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,124
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 101,644
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 11,725
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 11,725
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,386
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,411
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,975
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 178,131
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,628
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,508
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,508
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,451
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,503
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 310
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 310
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 115,193
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36,907
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,907
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 76,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 634
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 397
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,255
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 45,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 132,823
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 156,994
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,362
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 128,461
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 24,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 158,137
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,476
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,204
D. Usług (účtová grupa 51) 96,138
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,183
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,641
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,394
4. Koszty społeczne (527, 528) 148
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 217
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 538
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 538
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 25,295
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,143
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,005
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,587
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 24,020
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,359
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,359
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,072
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 136
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,772
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 19,771
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 27
2. Pozostałe koszty (562A) 27
O. Walutowe straty (563) 1,779
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 360
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 835
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,815
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,672
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,221
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,221
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,451
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34132881 TIN: 2020696876 Numer VAT: SK2020696876
 • Zarejestrowana siedziba: Net Finance, Topoľový rad 39, 90027, Bernolákovo
 • Data utworzenia: 09 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Mazáček Topoľový rad 655/39 Bernolákovo 900 27 09.01.1996
  Ing. Ladislav Mazáček Bernolákova 5354/19 Bernolákovo 900 27 06.06.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Mazáček 3 486 € (50%) Topoľový rad 655/39 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.04.2015Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mazáček Topoľový rad 655/39 Bernolákovo 900 27
   29.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   05.07.2013Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mazáček Bernolákova 5354/19A Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Mazáček Topoľový rad 655/39 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 09.01.1996
   Ing. Ladislav Mazáček Bernolákova 5354/19 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 06.06.2013
   04.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Mária Mazáčková Mlynarovičova 2452/7 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   Mária Mazáčková Mlynarovičova 2452/7 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.04.2005
   23.11.2012Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   12.05.2005Nové obchodné meno:
   Net Finance, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Mária Mazáčková Mlynarovičova 2452/7 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Mazáčková Mlynarovičova 2452/7 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.04.2005
   11.05.2005Zrušené obchodné meno:
   Agrozeol, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kudlač Trnavská 24 Cífer 919 43
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kudlač Trnavská 24 Cífer 919 43
   25.08.2000Nové predmety činnosti:
   inžinierska koordinačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kudlač Trnavská 24 Cífer 919 43
   Ing. Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   24.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kudlač Trnavská 24 Cífer 919 43
   Ing. Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   Ing. Ján Puchoň Andrusovová 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Puchoň Andrusovová 5 Bratislava 851 01
   14.01.1999Nové obchodné meno:
   Agrozeol, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kudlač Trnavská 24 Cífer 919 43
   Ing. Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   Ing. Ján Puchoň Andrusovová 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kudlač Trnavská 24 Cífer 919 43
   Ing. Ján Puchoň Andrusovová 5 Bratislava 851 01
   13.01.1999Zrušené obchodné meno:
   K.M.G. Bernolákovo, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   Viera Sýkorová Športová 24 Zavar
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Sýkorová Športová 24 Zavar
   09.06.1997Nové predmety činnosti:
   výroba priemyselných hnojív
   činnosť organizačných poradcov
   poradenská činnosť v oblasti kapitálových investícií
   odkupovanie a vymáhanie pohľadávok
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   Viera Sýkorová Športová 24 Zavar
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   08.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Anna Godálová Okružná 12 Trnava
   Ing. Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   Viera Sýkorová Športová 24 Zavar
   09.01.1996Nové obchodné meno:
   K.M.G. Bernolákovo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľový rad 39 Bernolákovo 900 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenstvo v oblasti predmetu podnikania
   prieskum trhu
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Anna Godálová Okružná 12 Trnava
   Ing. Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   Viera Sýkorová Športová 24 Zavar
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Sýkorová Športová 24 Zavar