Utwórz fakturę

VHS Malacky, v skratke VHS Malacky - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
PIN 34133321
TIN 2020358362
Numer VAT SK2020358362
Data utworzenia 17 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
Sadová 64
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 131 €
Zysk -1 575 €
Kapitał 8 152 €
Kapitał własny -76 322 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0908752823
Telefon(y) kom. 0908752823
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,868
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,615
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,615
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,615
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,972
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,972
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 300
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,672
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 281
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 281
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,868
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,871
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,303
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,303
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 143
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 143
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,575
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,997
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,607
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,413
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 194
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,390
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -1
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,131
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,900
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,981
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,586
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,042
D. Usług (účtová grupa 51) 2,163
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 134
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,801
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,801
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 446
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -455
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,305
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 160
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 29
2. Pozostałe koszty (562A) 29
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 131
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -160
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -615
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,575
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34133321 TIN: 2020358362 Numer VAT: SK2020358362
 • Zarejestrowana siedziba: VHS Malacky, v skratke VHS Malacky, Sadová 64, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 17 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky 24.04.1996
  Jaroslav Vaček Sadová 64 Malacky 03.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Zafka 3 652 € (50%) Štúrova 153 Malacky
  Jaroslav Vaček 3 652 € (50%) Sadová 64 Malacky
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.1999Nové sidlo:
   Sadová 64 Malacky 901 01
   27.01.1999Zrušené sidlo:
   Oslobodenia 41 Malacky 901 01
   03.09.1998Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná
   ubytovacie služby /bez poskytovania stravy/
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích služieb/
   príprava a predaj jedál na priamu konzumáciu
   verejné stravovanie
   zemné, demolačné, betonárske práce
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Jaroslav Vaček Sadová 64 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Vaček Sadová 64 Malacky
   02.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   technické poradenstvo v oblasti stavebníctva
   oprava motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Andíl Kukorelliho 12 Malacky
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   Alexander Kovárik Hviezdoslavova 483 Senica
   Jaroslav Mihočko Ul. 1. mája 2380 Malacky
   Ing. Jaromír Novák Mierové nám 2421 Malacky
   Ing. Štefan Papánek A. Veselého 2626/1 Malacky
   Agnesa Polakovičová Ul. B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ing. Ladislav Rosa Kollárova 935 Kúty
   Ing. Dušan Šaško Dolina 238/41 Brezová pod Bradlom
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   24.04.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   23.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Agnesa Polakovičová B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky
   17.01.1996Nové obchodné meno:
   VHS Malacky, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke VHS Malacky, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Oslobodenia 41 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   technické poradenstvo v oblasti stavebníctva
   oprava motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Andíl Kukorelliho 12 Malacky
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   Alexander Kovárik Hviezdoslavova 483 Senica
   Jaroslav Mihočko Ul. 1. mája 2380 Malacky
   Ing. Jaromír Novák Mierové nám 2421 Malacky
   Ing. Štefan Papánek A. Veselého 2626/1 Malacky
   Agnesa Polakovičová Ul. B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ing. Ladislav Rosa Kollárova 935 Kúty
   Ing. Dušan Šaško Dolina 238/41 Brezová pod Bradlom
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Agnesa Polakovičová B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky