Utwórz fakturę

VHS Malacky, v skratke VHS Malacky - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Nazwa firmy VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
PIN 34133321
TIN 2020358362
Numer VAT SK2020358362
Data utworzenia 17 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
Sadová 64
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 100 €
Zysk -4 214 €
Kapitał 8 152 €
Kapitał własny -76 322 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0908752823
Telefon(y) kom. 0908752823
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,730
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,730
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,730
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 868
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 773
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,598
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,232
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,303
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,303
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 143
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,214
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,366
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,366
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,727
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,020
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 619
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 100
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 100
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,235
C. Usług (účtová grupa 51) 90
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 60
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,886
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,135
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 119
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 119
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -119
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,254
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,214
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017