Utwórz fakturę

TAS interiér - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TAS interiér
PIN 34134131
TIN 2020361442
Numer VAT SK2020361442
Data utworzenia 01 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TAS interiér
Bratislavská 87
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 331 963 €
Zysk -328 321 €
Kapitał 1 242 259 €
Kapitał własny -247 762 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421336481156, +421336422269
Nr(y) faksu 0336422269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 410,881
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,874
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,874
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,874
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 405,007
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 403,139
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 401,066
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 2,073
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 237
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 237
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 237
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,631
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,631
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 410,881
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,612
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 300,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 631
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 631
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,561
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,561
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -328,321
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 441,493
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 228
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 228
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 384,544
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,889
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,889
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 352,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 631
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 354
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,091
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 579
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56,721
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 331,964
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 331,963
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 331,963
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 653,286
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 297,177
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,141
D. Usług (účtová grupa 51) 292,401
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,321
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,343
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,936
4. Koszty społeczne (527, 528) 42
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 599
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,184
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,184
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,463
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -321,323
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -273,756
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,038
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,039
2. Pozostałe koszty (562A) 5,039
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 999
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,038
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -327,361
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -328,321
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34134131 TIN: 2020361442 Numer VAT: SK2020361442
 • Zarejestrowana siedziba: TAS interiér, Bratislavská 87, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 01 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava 05.10.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladimír Tácha 3 452 € (52%) Beňadická 13 Bratislava
  Ingrid Táchová 1 593 € (24%) Beňadická 13 Bratislava 851 06
  Richard Tácha 1 593 € (24%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2004Noví spoločníci:
   Ingrid Táchová Beňadická 13 Bratislava 851 06
   10.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 05.10.1999
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava Skončenie funkcie: 28.09.2002
   09.11.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava
   Richard Tácha Beňadická 13 Bratislava
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava
   08.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   TAS interiér, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 87 Pezinok 902 01
   24.06.1997Zrušené obchodné meno:
   TAS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Myslenická 1 Pezinok 902 01
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   TAS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Myslenická 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja ďaľším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   zariaďovanie interiérov
   Noví spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava Skončenie funkcie: 28.09.2002