Utwórz fakturę

DARWELL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DARWELL
PIN 34134727
TIN 2020361475
Numer VAT SK2020361475
Data utworzenia 09 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DARWELL
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 405 941 €
Zysk 66 940 €
Kapitał 201 569 €
Kapitał własny 104 977 €
Dane kontaktowe
E-mail imexim.darwell@ba.telecom.sk
Telefon(y) 0253418891, 0903403370
Telefon(y) kom. 0903403370
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 215,641
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,198
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,198
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,198
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 183,397
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 38,511
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 38,511
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 72,538
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 70,026
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,026
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 2,512
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 72,348
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,696
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 46,652
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,046
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,684
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 362
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 215,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,801
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 14,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 14,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,853
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,853
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 36,008
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,008
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,940
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,840
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 40,302
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,774
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,500
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 274
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 0
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,881
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,390
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,204
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,053
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,823
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,823
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 51,715
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 405,941
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 405,941
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 405,941
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 318,284
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 189,842
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,638
D. Usług (účtová grupa 51) 41,978
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 64,689
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 46,607
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,430
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,652
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,090
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,833
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,833
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,214
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 87,657
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 167,483
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,595
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,191
2. Pozostałe koszty (562A) 2,191
O. Walutowe straty (563) 422
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,982
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,565
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 83,092
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,152
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,152
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 66,940
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34134727 TIN: 2020361475 Numer VAT: SK2020361475
 • Zarejestrowana siedziba: DARWELL, Pri Šajbách 1, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03 25.03.2004
  Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02 25.03.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alexander Dudák 7 000 € (50%) Záborského 22 Bratislava 831 03
  Ľubomír Kliský 7 000 € (50%) Martinengova 34 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2011Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   31.01.2011Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   04.07.2008Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   15.05.2006Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   14.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   25.03.2004Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   24.03.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   13.01.1998Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   12.01.1998Zrušené sidlo:
   Cajlanská 120 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   09.02.1996Nové obchodné meno:
   DARWELL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cajlanská 120 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov a služieb, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava