Utwórz fakturę

DG SERVIS STUPAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DG SERVIS STUPAVA
PIN 34134930
TIN 2020358384
Numer VAT SK2020358384
Data utworzenia 09 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DG SERVIS STUPAVA
Cementárska 15
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 665 €
Zysk 437 €
Dane kontaktowe
E-mail dgss@dgss.sk
Telefon(y) 0265933482, 0265934708
Telefon(y) kom. +421903708628, 0903571015, 0903708628
Nr(y) faksu 0265933482
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,230
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,230
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,230
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,609
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,297
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,080
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,784
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,448
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 47,839
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,695
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 12,001
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 437
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,144
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 7,388
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 8,957
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 133
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,067
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,757
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 799
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 83,665
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,427
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 78,891
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,347
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 79,521
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 4,486
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,122
C. Usług (účtová grupa 51) 13,378
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 47,578
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 634
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,312
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,144
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 57,332
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,749
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,749
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,747
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,397
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 437
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015