Utwórz fakturę

Coleman - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Coleman
PIN 34136321
TIN 2020364445
Data utworzenia 11 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Coleman
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 897 €
Zysk 18 410 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421249110420
Telefon(y) kom. +421903275270
Nr(y) faksu 0249110421
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,778
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,282
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,496
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,778
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -154,864
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,276,209
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,276,209
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 760
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,450,243
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,410
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 159,642
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 159,642
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,601
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,308
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 121,733
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 28,897
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 27,264
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,633
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 10,468
C. Usług (účtová grupa 51) 1,348
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,117
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 18,429
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,348
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2,855
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,855
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,874
M. Koszty oprocentowania (562) 3,117
N. Walutowe straty (563) -711
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 468
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -19
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 18,410
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 18,410
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4216636.tif
Date of updating data: 24.09.2015