Utwórz fakturę

Gema Limbach - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Gema Limbach
Stan Zniszczono
PIN 34137581
TIN 2020361508
Numer VAT SK2020361508
Data utworzenia 26 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Gema Limbach
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 214 742 €
Zysk 9 493 €
Kapitał 477 967 €
Kapitał własny -1 205 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421523810787
Telefon(y) kom. +421917050404
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 112,329
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,901
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,901
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,901
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 80,600
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,711
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12,711
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,992
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,992
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,992
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,897
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 52,806
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 91
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 828
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 828
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 112,329
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,797
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,493
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,532
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 49,364
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 31,909
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 31,909
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 583
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 16,872
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 44,966
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 54
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 19,119
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,020
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 546
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,665
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,562
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,202
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,202
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 213,277
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 214,742
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 123,277
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 90,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,465
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 199,989
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 61,936
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,761
D. Usług (účtová grupa 51) 81,067
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,760
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,310
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,355
4. Koszty społeczne (527, 528) 95
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 553
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,176
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,176
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,736
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,753
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 58,513
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,943
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,574
2. Pozostałe koszty (562A) 1,574
O. Walutowe straty (563) 73
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 296
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,943
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,810
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,317
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,317
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,493
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016
 • PIN :34137581 TIN: 2020361508 Numer VAT: SK2020361508
 • Zarejestrowana siedziba: Gema Limbach, Kopčianska 10, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.11.2016Zrušené obchodné meno:
   Gema Limbach spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   04.05.2012Nové sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   26.03.1996Nové obchodné meno:
   Gema Limbach spol.s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným