Utwórz fakturę

Gema Limbach - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Gema Limbach
PIN 34137581
TIN 2020361508
Numer VAT SK2020361508
Data utworzenia 26 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Gema Limbach
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 203 711 €
Zysk -70 €
Kapitał 477 967 €
Kapitał własny -1 205 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421523810787
Telefon(y) kom. +421917050404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 50,031
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,884
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,884
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,884
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,724
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,399
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,399
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,399
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,325
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 889
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,436
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,423
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,423
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 50,031
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,275
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,509
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,509
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,306
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34,409
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 19,797
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 19,797
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 488
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,124
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,885
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,903
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 666
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 379
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,937
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 12
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 145,232
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 203,711
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 145,049
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 183
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,479
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 201,452
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 95,645
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,372
D. Usług (účtová grupa 51) 69,982
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,368
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,166
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,170
4. Koszty społeczne (527, 528) 32
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 601
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,608
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,608
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,876
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,259
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -29,767
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,778
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,284
2. Pozostałe koszty (562A) 1,284
O. Walutowe straty (563) 305
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 189
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,778
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 481
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 551
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 551
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -70
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34137581 TIN: 2020361508 Numer VAT: SK2020361508
 • Zarejestrowana siedziba: Gema Limbach, Kopčianska 10, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Helena Sabolová Okružná 1298/60 Michalovce 072 01 04.05.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Helena Sabolová 6 640 € (100%) Okružná 1298/60 Michalovce 072 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.05.2012Nové sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Helena Sabolová Okružná 1298/60 Michalovce 072 01
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Sabolová Okružná 1298/60 Michalovce 072 01 Vznik funkcie: 04.05.2012
   03.05.2012Zrušené sidlo:
   Ulica SNP 297 Limbach 900 91
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Stará Lesná 530 Stará Lesná 059 52
   Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Géryová Stará Lesná 511 Stará Lesná 059 52 Vznik funkcie: 05.10.1998
   22.12.2009Nové sidlo:
   Ulica SNP 297 Limbach 900 91
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Stará Lesná 530 Stará Lesná 059 52
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Géryová Stará Lesná 511 Stará Lesná 059 52 Vznik funkcie: 05.10.1998
   21.12.2009Zrušené sidlo:
   Slnečná 56 Limbach 900 91
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Géryová Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 05.10.1998
   19.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Alena Géryová Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 05.10.1998
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Géryová 1. mája 41 Pezinok
   31.05.1999Nové sidlo:
   Slnečná 56 Limbach 900 91
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
   Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Géryová 1. mája 41 Pezinok
   30.05.1999Zrušené sidlo:
   Slnečná 45 Limbach 900 91
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach
   Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach
   26.03.1996Nové obchodné meno:
   Gema Limbach spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Slnečná 45 Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach
   Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach