Utwórz fakturę

PARACELSUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy PARACELSUS
PIN 34137998
TIN 2020663117
Numer VAT SK2020663117
Data utworzenia 04 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PARACELSUS
M. Sch. Trnavského 8
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 206 285 €
Zysk 3 942 €
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 131,145
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 125,423
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 125,423
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 116,159
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,520
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,319
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 1,425
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,577
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,553
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,553
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,553
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,024
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 954
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 70
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 145
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 131,145
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,692
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,933
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,933
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 21,833
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,593
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,593
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 62,391
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 73,115
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -10,724
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,942
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,453
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,284
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,284
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,899
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,735
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,735
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,848
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,692
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,624
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,270
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 204,820
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 206,285
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 204,820
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,465
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,786
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,639
D. Usług (účtová grupa 51) 29,996
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 93,477
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 68,970
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,928
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,579
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,361
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,994
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,994
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,319
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,499
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 125,185
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,597
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,448
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,448
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,149
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,597
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,902
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,942
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016
 • PIN :34137998 TIN: 2020663117 Numer VAT: SK2020663117
 • Zarejestrowana siedziba: PARACELSUS, M. Sch. Trnavského 8, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. .Estera Kubicová Bratislava 04.04.1996
  MUDr. Mária Pozdechová Ožvoldíková 4 Bratislava 08.12.2001
  MUDr. Albert Kubica Lučenec 984 01 01.08.2012
  MUDr. Eva Fellnerová Bratislava 841 04 01.08.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. .Estera Kubicová 996 € (6.3%) Bratislava
  MUDr. Mária Pozdechová 996 € (6.3%) Ožvoldíková 4 Bratislava
  MUDr. Albert Kubica 996 € (6.3%) Lučenec 984 01
  MUDr. .Peter Záhradník 996 € (6.3%) Pustá 3 Bratislava
  MUDr. Margita Kafková 996 € (6.3%) Bratislava
  MUDr. Helena Maníková 996 € (6.3%) Karloveská 55 Bratislava
  MUDr. Eva Svitková 996 € (6.3%) Bratislava
  MUDr. Mária Švecová 996 € (6.3%) Nejedlého 3 Bratislava
  MUDr. Soňa Oláhová 996 € (6.3%) Tománková 6 Bratislava
  MUDr. Dáša Kulhánková 996 € (6.3%) Ľ.Zúbka 3 Bratislava
  MUDr. Viera Mayerová 996 € (6.3%) Bratislava 841 05
  Mgr. Marta Košová 996 € (6.3%) Pri kríži 24 Bratislava 841 02
  MUDr. Mária Berešová 996 € (6.3%) Rozálska 11 Bratislava
  MUDr. Andreja Bárdošová 996 € (6.3%) Adámiho 13 Bratislava 841 05
  RNDr. Ingrid Lajdová, PhD. 996 € (6.3%) Bratislava 841 08
  MUDr. Eva Fellnerová 996 € (6.3%) Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.06.2016Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Fellnerová Líščie údolie 3652/208 Bratislava 841 04
   MUDr. Albert Kubica Nám. republiky 14 Lučenec 984 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Fellnerová Líščie údolie 3652/208 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.08.2012
   04.09.2012Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Albert Kubica Nám. republiky 14 Lučenec 984 01 Vznik funkcie: 01.08.2012
   24.04.2012Noví spoločníci:
   RNDr. Ingrid Lajdová , PhD. Ivana Bukovčana 6122/18 Bratislava 841 08
   07.11.2006Nové predmety činnosti:
   stomatologická rádiodiagnostická činnosť
   14.01.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Andreja Bárdošová Adámiho 13 Bratislava 841 05
   06.10.2003Noví spoločníci:
   MUDr. Mária Berešová Rozálska 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. .Estera Kubicová Trnavská 14 Bratislava Vznik funkcie: 04.04.1996
   MUDr. Mária Pozdechová Ožvoldíková 2003/4 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2001
   31.07.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   08.11.1999Nové sidlo:
   M. Sch. Trnavského 8 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   MUDr. Viera Mayerová Hany Meličkovej 2 Bratislava 841 05
   Mgr. Marta Košová Pri kríži 24 Bratislava 841 02
   20.08.1998Noví spoločníci:
   MUDr. .Peter Záhradník Pustá 3 Bratislava
   MUDr. .Estera Kubicová Trnavská 14 Bratislava
   MUDr. Margita Kafková Repašského 6 Bratislava
   MUDr. Helena Maníková Karloveská 55 Bratislava
   MUDr. Eva Svitková Fedáková 20 Bratislava
   MUDr. Mária Pozdechová Ožvoldíková 4 Bratislava
   MUDr. Mária Švecová Nejedlého 3 Bratislava
   MUDr. Soňa Oláhová Tománková 6 Bratislava
   04.04.1996Nové obchodné meno:
   PARACELSUS, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchod - maloobchod
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie služieb
   reklamná činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zdravotnej výchovy
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení
   Noví spoločníci:
   MUDr. Dáša Kulhánková Ľ.Zúbka 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia