Utwórz fakturę

Zámocká 22 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Zámocká 22
PIN 34138226
TIN 2020644505
Numer VAT SK2020644505
Data utworzenia 09 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Zámocká 22
Zámocká 22
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 99 070 €
Zysk -4 728 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347722223, 0903403355, 0904603556
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,283
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,285
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,285
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,941
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,344
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,376
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 548
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 548
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,828
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,638
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,190
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 622
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 622
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,283
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,715
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 331
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -41,957
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,495
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -46,452
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,728
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,998
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 137
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 137
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 66,861
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 614
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 614
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 49,501
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,540
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 859
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,994
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 98,465
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 99,070
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 94,365
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 605
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,819
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 43,848
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,588
D. Usług (účtová grupa 51) 5,967
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 29,480
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,835
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,421
4. Koszty społeczne (527, 528) 224
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,797
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,663
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,663
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 476
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,749
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,062
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,019
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,019
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,019
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,768
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,728
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34138226 TIN: 2020644505 Numer VAT: SK2020644505
 • Zarejestrowana siedziba: Zámocká 22, Zámocká 22, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 09 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky 06.11.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ružena Emríšková 5 643 € (85%) 1. mája 81 Malacky
  Jozef Emríšek 996 € (15%) 1. mája 81 Malacky
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   Jozef Emríšek 1. mája 81 Malacky
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Emríšek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   23.01.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   06.11.1996Nové predmety činnosti:
   pohostinské a reštauračné služby bez ubytovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Jozef Emríšek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   05.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky
   Jana Škopíková Olšovského 213/64 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky
   09.04.1996Nové obchodné meno:
   Zámocká 22, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zámocká 22 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky
   Jana Škopíková Olšovského 213/64 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky