Utwórz fakturę

TRANSERVIS - C.D. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRANSERVIS - C.D.
PIN 34138439
TIN 2020697019
Data utworzenia 09 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRANSERVIS - C.D.
Kollárova 6
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 850 €
Zysk -1 004 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421911265753
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,287
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,926
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,926
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,926
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,280
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,200
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,200
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,080
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,019
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,061
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 81
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 81
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,287
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,278
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -15,913
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,913
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,004
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,565
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,565
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -517
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -517
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 22,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,850
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,850
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,850
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,301
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 433
D. Usług (účtová grupa 51) 542
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 163
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 839
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 839
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 324
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -451
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 875
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 73
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 73
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -73
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -524
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,004
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4413860.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34138439 TIN: 2020697019
 • Zarejestrowana siedziba: TRANSERVIS - C.D., Kollárova 6, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 09 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Margaréta Osvaldová Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02 18.09.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Margaréta Osvaldová 3 320 € (50%) Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02
  Ladislav Cýcha 3 320 € (50%) Senec
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.11.2014Noví spoločníci:
   Margaréta Osvaldová Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Margaréta Osvaldová Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02 Vznik funkcie: 18.09.2014
   31.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Cýcha Kollárova 6 Senec
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Cýcha Kollárova 6 Senec
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   09.04.1996Nové obchodné meno:
   TRANSERVIS - C.D., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 6 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie
   revízia elektrických zariadení
   elektroinštalačné práce
   prenájom strojov a zariadení
   mytie a čistenie motorových vozidiel a strojných zariadení
   prevádzkovanie parkoviska motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
   Noví spoločníci:
   Ladislav Cýcha Kollárova 6 Senec
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce