Utwórz fakturę

CEVASERVIS 310 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CEVASERVIS 310
PIN 34138579
TIN 2020358461
Numer VAT SK2020358461
Data utworzenia 12 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CEVASERVIS 310
Cementárska 15
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 679 608 €
Zysk 346 €
Kapitał 442 284 €
Kapitał własny 149 525 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.cevaservis310.sk
Telefon(y) kom. +421911717949, +421903464027, +421911146523
Nr(y) faksu 0265934011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 432,684
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 196,965
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 196,965
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 26,153
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 173,752
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,942
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 -10,882
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 234,161
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 165,897
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 144,580
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 21,317
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53,179
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,179
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,179
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,085
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,469
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,616
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,558
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,558
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 432,684
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 149,872
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 225,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 225,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,937
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,937
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -90,411
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,371
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -106,782
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 346
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,624
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 32,050
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 26,958
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,092
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 242,186
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 103,352
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,352
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 114,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,211
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,232
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,874
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,388
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,388
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 188
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 188
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 670,053
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 679,608
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,710
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 473,394
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 153,159
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -880
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 42,670
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,555
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 684,246
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,593
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 453,653
D. Usług (účtová grupa 51) 40,911
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 177,593
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 126,019
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,664
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,910
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,665
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 984
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,847
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,638
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 131,226
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,179
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 9,174
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,315
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 992
2. Pozostałe koszty (562A) 992
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 320
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 7,864
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,226
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 346
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34138579 TIN: 2020358461 Numer VAT: SK2020358461
 • Zarejestrowana siedziba: CEVASERVIS 310, Cementárska 15, 90031, Stupava
 • Data utworzenia: 12 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31 09.02.2001
  Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31 17.09.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miroslav Puškáč 22 500 € (10%) Bitúnkova 3 Stupava 900 31
  Ing. Ľuboš Ivica 52 500 € (23.3%) Gaštanová 9 Stupava 900 31
  Ing. Michal Štoffa 52 500 € (23.3%) Stupava 900 31
  Ing. Dušan Piaček 52 500 € (23.3%) Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
  Ing. Peter Balog 22 500 € (10%) Stupava 900 31
  Ľudovít Písečný 22 500 € (10%) 133 Plavecký Mikuláš 906 35
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.05.2014Noví spoločníci:
   Ing. Peter Balog Prof. Ondroucha 2335/8 Stupava 900 31
   Ľudovít Písečný 133 Plavecký Mikuláš 906 35
   18.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
   17.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   18.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   17.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   31.10.2003Noví spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 17.09.2003
   30.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 17.09.2003
   14.02.2003Noví spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 09.02.2001
   13.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   04.06.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 17.09.2003
   03.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 19.02.2002
   18.06.2001Nové predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí a ich montáž
   prenájom nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.2001Nové obchodné meno:
   CEVASERVIS 310, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 19.02.2002
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   20.02.2001Zrušené obchodné meno:
   FinAcc, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   07.10.1998Noví spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   FinAcc, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vedenie účtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva
   Noví spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica