Utwórz fakturę

P & J - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy P & J
PIN 34138684
TIN 2020663139
Data utworzenia 17 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P & J
Obrancov mieru 43
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 693 €
Zysk 434 €
Kapitał 57 607 €
Kapitał własny -25 232 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,007
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 54,007
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 39,782
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 39,782
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,222
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,582
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,640
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,007
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,798
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 127
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 127
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -31,998
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,546
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -35,544
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 434
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,255
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 85
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 85
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 78,170
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 68,574
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 376
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 550
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 550
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,693
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,533
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,160
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,793
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,926
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 968
D. Usług (účtová grupa 51) 1,173
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 338
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 250
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 88
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 388
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 900
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,626
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 90
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 90
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -90
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 810
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 376
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 376
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 434
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255502.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34138684 TIN: 2020663139
 • Zarejestrowana siedziba: P & J, Obrancov mieru 43, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 17 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok 17.04.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jaroslav Andel 13 280 € (100%) Obrancov mieru 43 Pezinok
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.08.1999Nové sidlo:
   Obrancov mieru 43 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.08.1999Zrušené sidlo:
   Kollárova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   17.04.1996Nové obchodné meno:
   P & J, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžadujú zvláštne licencie
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok