Utwórz fakturę

B.F. - stav. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B.F. - stav.
PIN 34139711
TIN 2020361596
Numer VAT SK2020361596
Data utworzenia 26 kwiecień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.F. - stav.
Viničné 461
90023
Viničné
Financial information
Sprzedaż i dochody 832 937 €
Zysk 6 113 €
Kapitał 227 630 €
Kapitał własny 26 296 €
Dane kontaktowe
E-mail i.nagyova@danetax.sk
Telefon(y) 0255566490
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 369,376
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 193,760
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 193,760
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 10,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 75,672
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 89,382
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 18,706
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 173,461
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 45
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 45
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 72,325
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,324
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,324
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,942
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 59
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 101,091
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 78,177
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,914
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,155
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,155
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 369,376
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,671
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 19,919
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,919
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,113
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 336,548
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 21,325
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 20,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,325
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 313,939
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 276,432
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 276,432
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,958
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,108
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 731
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,035
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,675
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,284
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,284
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 157
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 157
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 812,509
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 832,937
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 100,361
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 712,148
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,008
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,420
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 821,986
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 94,750
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 366,635
D. Usług (účtová grupa 51) 283,727
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,774
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,748
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,204
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,822
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,884
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 35,213
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 35,213
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,604
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 310
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,089
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,951
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 67,397
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,973
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,645
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,645
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 328
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,955
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,996
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,113
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34139711 TIN: 2020361596 Numer VAT: SK2020361596
 • Zarejestrowana siedziba: B.F. - stav., Viničné 461, 90023, Viničné
 • Data utworzenia: 26 kwiecień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Baričič Hlavná 183/258 Viničné 900 23 26.04.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Baričič 6 639 € (100%) Hlavná 183/258 Viničné 900 23
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.01.2010Noví spoločníci:
   Peter Baričič Hlavná 183/258 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Baričič Hlavná 183/258 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 26.04.1996
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   07.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.08.2000Noví spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   27.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava
   26.04.1996Nové obchodné meno:
   B.F. - stav. spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   461 Viničné 900 23
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   murárske práce
   obklady a dlažby
   montáž plastických okien
   Noví spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava