Utwórz fakturę

RONA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RONA
PIN 34139974
TIN 2020358505
Numer VAT SK2020358505
Data utworzenia 08 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RONA
Cementárska 5
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 882 €
Zysk -23 786 €
Kapitał 33 840 €
Kapitał własny -26 589 €
Dane kontaktowe
E-mail nagyrobert64@yahoo.de
Telefon(y) 0265936682, 0908187574
Telefon(y) kom. 0905445309, 0908187574
Nr(y) faksu 0265936682
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,630
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,210
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,210
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,210
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,941
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 320
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 320
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,958
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,618
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,618
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,340
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,663
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 103
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,560
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 479
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 479
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,630
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,981
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 166
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,786
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,611
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 399
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 399
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,212
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,657
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,657
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 38,461
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 473
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 458
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 30,082
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,882
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,249
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,127
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 22,979
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,340
D. Usług (účtová grupa 51) 10,863
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,721
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,047
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,530
4. Koszty społeczne (527, 528) 144
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,202
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,202
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 867
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -22,245
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -13,100
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 581
O. Walutowe straty (563) 370
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 211
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -581
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -22,826
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23,786
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015