Utwórz fakturę

BASCO SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BASCO SK
PIN 34140328
TIN 2020361618
Numer VAT SK2020361618
Data utworzenia 20 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BASCO SK
Šenkvická cesta 14/K/4636
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 786 560 €
Zysk 36 507 €
Kapitał 1 320 069 €
Kapitał własny 665 319 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336402108, 0336406720, 0336406721, 0336406722
Telefon(y) kom. +421903688530
Nr(y) faksu 0336402108
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,630,419
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 317,601
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 317,601
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 33,757
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 206,408
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 75,887
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,549
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,310,323
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 247,866
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 72,173
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 5,000
3. Produkty (123) - /194/ 6,503
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 164,190
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,001,240
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 881,555
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 881,555
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 62,455
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 57,230
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,217
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 60,963
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 254
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,495
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,495
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,630,419
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 666,826
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 22,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 15,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 607,323
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 607,323
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,507
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 963,593
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,131
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 2,309
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 2,309
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,822
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 648,726
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 433,328
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 433,328
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,130
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 20,264
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,249
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,755
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,672
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,672
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 290,064
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,786,560
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,346,904
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 355,077
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,303
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -32,187
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 87,463
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,716,102
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 876,214
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 155,001
D. Usług (účtová grupa 51) 249,015
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 271,383
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 193,374
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 67,674
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,335
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,188
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 67,384
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 67,384
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 52,918
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,986
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 70,458
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 418,867
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 168
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,756
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,812
2. Pozostałe koszty (562A) 16,812
O. Walutowe straty (563) 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,869
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -27,588
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,870
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,363
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,363
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 36,507
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34140328 TIN: 2020361618 Numer VAT: SK2020361618
 • Zarejestrowana siedziba: BASCO SK, Šenkvická cesta 14/K/4636, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 20 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok 20.05.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vlastimil Dolák 7 000 € (100%) Sládkovičova 18 Pezinok
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Němec Hlavní 66 Opatovice 753 56 Česká republika
   03.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Erich Budai Legionárska 1/C Bratislava 831 04
   24.10.2008Noví spoločníci:
   Erich Budai Legionárska 1/C Bratislava 831 04
   Jaroslav Němec Hlavní 66 Opatovice 753 56 Česká republika
   12.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   27.08.2005Nové sidlo:
   Šenkvická cesta 14/K/4636 Pezinok 902 01
   26.08.2005Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   29.10.2003Noví spoločníci:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   28.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   21.01.2003Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj
   26.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   25.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   18.12.1998Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výstavnícka a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   výroba nábytku a stolárske práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   17.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vystavnícka a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   15.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   14.07.1997Zrušeny spoločníci:
   BASCO CS. společnost s ručením omezeným IČO: 19 014 791 17. listopadu 1790 Ostrava - Poruba Česká republika
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   22.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   20.05.1996Nové obchodné meno:
   BASCO SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vystavnícka a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   BASCO CS. společnost s ručením omezeným IČO: 19 014 791 17. listopadu 1790 Ostrava - Poruba Česká republika
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá