Utwórz fakturę

SENECOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SENECOM
PIN 34141502
TIN 2020364588
Numer VAT SK2020364588
Data utworzenia 05 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SENECOM
Lichnerova 92
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 44 610 €
Zysk -564 €
Kapitał 69 574 €
Kapitał własny 32 752 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903421877, +421903721415
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 83,885
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 65,565
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 65,565
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 44,075
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,490
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,965
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,467
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,458
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,458
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,498
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,038
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,460
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 355
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 355
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 83,885
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,349
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 14,161
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 14,161
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 24,449
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,449
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -564
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,578
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 112
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 112
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,466
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,580
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,580
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 24,783
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 328
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 190
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,516
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 69
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,958
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,958
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 44,610
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 44,610
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 44,610
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,936
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,368
D. Usług (účtová grupa 51) 25,991
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,583
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,284
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,508
4. Koszty społeczne (527, 528) 791
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,943
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,994
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,994
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,674
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,251
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,278
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,278
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,278
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 396
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -564
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34141502 TIN: 2020364588 Numer VAT: SK2020364588
 • Zarejestrowana siedziba: SENECOM, Lichnerova 92, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 05 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľudmila Elšíková Lichnerova 92A Senec 903 01 05.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľudmila Elšíková 4 647 € (70%) Lichnerova 92A Senec 903 01
  Iveta Bakošová 996 € (15%) Svätoplukova 91 Senec 903 01
  Miroslava Barániová 996 € (15%) Košická 34 Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.12.2014Noví spoločníci:
   Iveta Bakošová Svätoplukova 91 Senec 903 01
   19.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Iveta Válková Svätoplukova 91 Senec 903 01
   06.01.2005Noví spoločníci:
   Miroslava Barániová Košická 34 Senec 903 01
   Iveta Válková Svätoplukova 91 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Elšíková Lichnerova 92A Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.06.1996
   05.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Iveta Elšíková Košická 34 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec
   15.08.2001Noví spoločníci:
   Ľudmila Elšíková Lichnerova 92A Senec 903 01
   Iveta Elšíková Košická 34 Senec
   14.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Elšíková Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   26.05.1999Nové sidlo:
   Lichnerova 92 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Elšíková Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   25.05.1999Zrušené sidlo:
   Jánošíkova 14 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   05.06.1996Nové obchodné meno:
   SENECOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 14 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   prevádzkovanie stolárskej dielne
   zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec