Utwórz fakturę

KARPATIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KARPATIA
PIN 34141677
TIN 2020361684
Numer VAT SK2020361684
Data utworzenia 10 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KARPATIA
Radlinského 39
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 841 €
Zysk 3 685 €
Kapitał 38 045 €
Kapitał własny -31 439 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252491945, 0243425534
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 36,941
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 32,831
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 32,831
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,571
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,260
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,921
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 897
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 897
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 897
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,024
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,001
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 189
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 189
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 36,941
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,754
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,583
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,583
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 18
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 699
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 699
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -131,739
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,023
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -151,762
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,685
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,791
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31,661
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 31,202
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 459
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 32,130
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 729
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 729
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,175
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,226
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 904
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 904
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,295
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,841
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,496
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,799
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 546
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,912
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,496
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,025
D. Usług (účtová grupa 51) 27,520
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 841
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 619
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 218
4. Koszty społeczne (527, 528) 4
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 275
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 275
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 755
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,929
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,254
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 200
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 48
2. Pozostałe koszty (562A) 48
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 152
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -200
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,729
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,044
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,044
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,685
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34141677 TIN: 2020361684 Numer VAT: SK2020361684
 • Zarejestrowana siedziba: KARPATIA, Radlinského 39, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04 19.01.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zora Urbanovská 19 917 € (20%) Levárska 1 Bratislava 841 04
  Ing. Radoslav Bobačic 39 833 € (40%) Bratislava 841 04
  Branislav Bubák 39 833 € (40%) Kalinkovo 900 43
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s v likvidácii IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava 917 05
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   17.09.2001Nové predmety činnosti:
   faktoring, forfaiting
   12.07.2000Nové sidlo:
   Radlinského 39 Bratislava 811 07
   11.07.2000Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   19.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   18.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Natália Bezáková 29.augusta 32 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   10.05.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   geodetické a kartografické práce
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb
   sekretárske služby
   upratovacie služby
   sťahovanie nábytku/bez prepravy/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing
   Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s v likvidácii IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava 917 05
   Ing. Natália Bezáková 29.augusta 32 Bratislava 811 09
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Geisse Vajnorská 12 Bratislava 831 04
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Peter Pospíšil Obchodná 32 Bratislava 810 00
   Marián Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Pavol Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Marián Trudman Drobného 20 Bratislava 841 03
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   23.07.1998Nové sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Marián Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Pavol Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   22.07.1998Zrušené sidlo:
   Radničná 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava
   Ing. Vojtech Bóc Karpatské nám. 16 Bratislava 831 06
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Ing. Ivan Šarmír Vinohradská 68 Šenkvice 900 81
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   09.12.1997Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Geisse Vajnorská 12 Bratislava 831 04
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Peter Pospíšil Obchodná 32 Bratislava 810 00
   Marián Trudman Drobného 20 Bratislava 841 03
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   08.12.1997Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s. IČO: 00 588 351 Trhová 1 Trnava
   Ing. Peter Kosák , CSc. Račianska 38 Bratislava 831 02
   Doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková , CSc. Ľuda Zúbka 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Babjak Šrobárova 2664 Poprad 058 01
   Pavol Soukup Juraja Holčeka 405 Budmerice 900 86
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   KARPATIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radničná 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru (okrem tovaru vyžadujúceho osobitné povolenie)
   poskytovanie služieb bez osobitného povolenia
   sprostredkovanie predaja tovaru a služieb bez osobitného povolenia
   stravovacie služby
   ubytovacie služby
   Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s. IČO: 00 588 351 Trhová 1 Trnava
   Ing. Vojtech Bóc Karpatské nám. 16 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Kosák , CSc. Račianska 38 Bratislava 831 02
   Ing. Ivan Šarmír Vinohradská 68 Šenkvice 900 81
   Doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková , CSc. Ľuda Zúbka 9 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Babjak Šrobárova 2664 Poprad 058 01
   Pavol Soukup Juraja Holčeka 405 Budmerice 900 86