Utwórz fakturę

Stepos Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stepos Group
PIN 34141928
TIN 2020664701
Numer VAT SK2020664701
Data utworzenia 11 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Stepos Group
Vinohradnícka 2
90021
Svätý Jur
Financial information
Sprzedaż i dochody 81 873 €
Zysk 4 001 €
Kapitał 90 819 €
Kapitał własny 75 106 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255422200, 0903407816, 0255646492
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 84,772
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 58,933
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 8,518
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8,518
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 50,415
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 32,163
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,252
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,839
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,188
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,188
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,188
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,651
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,306
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,345
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 84,772
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,108
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 20,406
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 333
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 47,729
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 47,729
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,001
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,664
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 255
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 255
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,409
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,867
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,867
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 612
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 745
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,185
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 81,873
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 81,859
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 75,435
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,209
D. Usług (účtová grupa 51) 45,258
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,212
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,019
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,193
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 277
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,200
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,200
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,279
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,438
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,392
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 821
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 821
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -820
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,618
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,617
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,617
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,001
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34141928 TIN: 2020664701 Numer VAT: SK2020664701
 • Zarejestrowana siedziba: Stepos Group, Vinohradnícka 2, 90021, Svätý Jur
 • Data utworzenia: 11 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur 11.06.1996
  Jozef Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04 26.05.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Lívia Vlčková 8 000 € (80%) Vinohradnícka 2 Svätý Jur
  Jozef Vlčko 2 000 € (20%) Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ján Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2008
   06.12.2011Nové obchodné meno:
   Stepos Group s.r.o.
   05.12.2011Zrušené obchodné meno:
   Stepos Group s. r..o.
   05.11.2011Nové obchodné meno:
   Stepos Group s. r..o.
   04.11.2011Zrušené obchodné meno:
   STEPOS spol. s r.o.
   10.06.2008Noví spoločníci:
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Jozef Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04
   Ján Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2008
   Ján Vlčko Trnavská cesta 17 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2008
   09.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.06.2003Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne práce
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov, školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí a výstav
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie služieb Colný deklarant
   poradenská činnosť v oblasti podnikania
   Noví spoločníci:
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur Vznik funkcie: 11.06.1996
   16.06.2003Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 11.06.1996 Skončenie funkcie: 19.11.2002
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   11.06.1996Nové obchodné meno:
   STEPOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Vlčko Vinohradnícka 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 11.06.1996 Skončenie funkcie: 19.11.2002
   Lívia Vlčková Vinohradnícka 2 Svätý Jur