Utwórz fakturę

ASKLEPIOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ASKLEPIOS
PIN 34142185
TIN 2020697085
Numer VAT SK2020697085
Data utworzenia 18 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASKLEPIOS
Saratovská 24
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 86 548 €
Zysk 428 €
Kapitał 107 695 €
Kapitał własny 15 907 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264366441
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 94,492
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 78,150
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 78,150
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 46,645
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 30,896
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 609
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,785
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,660
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,250
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,250
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,519
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -109
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,125
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 306
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,819
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,557
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,233
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,324
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 94,492
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,430
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 22,580
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 22,580
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,258
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,258
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -33,696
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -33,696
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 428
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,922
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,386
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,386
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 100,612
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 95,078
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,078
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,718
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 940
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,876
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 924
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 924
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 86,548
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 86,548
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 86,548
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 84,889
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,068
D. Usług (účtová grupa 51) 42,758
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,171
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,176
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,724
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,271
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,055
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,055
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 837
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,659
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 42,722
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 271
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 271
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -271
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,388
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 428
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016