Utwórz fakturę

VITIS SELECT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VITIS SELECT
PIN 34142207
TIN 2020361695
Numer VAT SK2020361695
Data utworzenia 18 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VITIS SELECT
Javorová 51
91705
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 048 €
Zysk 748 €
Kapitał 33 469 €
Kapitał własny 12 648 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903202869
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,559
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,166
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,166
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,166
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 29,294
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,085
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,085
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,535
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 550
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,985
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,674
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,666
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 99
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 99
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,559
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,396
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,344
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 52,722
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -47,378
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 748
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,163
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,503
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,781
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,781
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,759
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,110
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,853
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,400
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,048
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 648
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,659
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,383
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,865
D. Usług (účtová grupa 51) 1,054
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 158
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,389
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,098
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 643
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 643
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 643
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 202
O. Walutowe straty (563) 24
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 178
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 441
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,830
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,082
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,082
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015