Utwórz fakturę

REVONA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REVONA
PIN 34142711
TIN 2020364698
Numer VAT SK2020364698
Data utworzenia 27 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REVONA
90041
Rovinka
Financial information
Sprzedaż i dochody 208 049 €
Zysk 73 513 €
Kapitał 556 355 €
Kapitał własny 262 793 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258101324
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 537,589
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 437,370
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 417,354
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 10,500
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 272,543
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 134,311
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 20,016
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 20,016
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 98,022
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 112
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 112
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,170
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,144
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,144
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 80,740
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,010
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 78,730
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,197
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,197
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 537,589
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,091
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 255,275
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 255,275
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,513
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 201,498
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 181,244
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 180,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,244
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,251
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,689
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,689
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,275
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,355
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,932
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,003
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,003
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 206,933
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 208,049
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 206,934
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,115
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,696
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,712
D. Usług (účtová grupa 51) 9,710
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,805
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,306
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,128
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,371
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 542
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 51,732
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 51,732
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,195
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 94,353
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 187,512
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 29
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 29
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 511
O. Walutowe straty (563) 13
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 498
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -482
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 93,871
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,358
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,358
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 73,513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015