Utwórz fakturę

TC Inovácie - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TC Inovácie
PIN 34143131
TIN 2020361706
Numer VAT SK2020361706
Data utworzenia 08 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TC Inovácie
Nová 27
90023
Viničné
Financial information
Sprzedaż i dochody 188 020 €
Zysk 21 479 €
Kapitał 227 511 €
Kapitał własny 115 881 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911503081, +421903503080
Nr(y) faksu 0263824603
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 219,560
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 189,662
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 189,662
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 178,249
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,413
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 29,799
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,913
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,580
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 4,333
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,498
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,498
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,498
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,388
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 606
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,782
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 99
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 99
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 219,560
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,360
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 667
2. Inne fundusze (427, 42X) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 108,542
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 108,542
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,479
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,200
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 242
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 242
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 61,181
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,287
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,287
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 29,391
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 479
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 306
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,551
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 167
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,268
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,268
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,509
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 188,020
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 188,020
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 106,079
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 81,941
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 159,509
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 93,306
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,738
D. Usług (účtová grupa 51) 34,985
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,778
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,183
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,232
4. Koszty społeczne (527, 528) 363
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 408
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,565
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,565
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 729
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,511
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 55,991
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,821
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 759
2. Pozostałe koszty (562A) 759
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,062
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,820
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 26,691
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,212
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,212
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,479
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015