Utwórz fakturę

WIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.08.2016
Basic information
Nazwa firmy WIT
PIN 34143467
TIN 2020664723
Data utworzenia 10 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WIT
Záhradnícka 53
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 625 €
Zysk 383 €
Kapitał 22 045 €
Kapitał własny 4 473 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905641588
Telefon(y) kom. 0905641588
Date of updating data: 30.08.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,888
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,180
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 344
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,888
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,414
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,392
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 383
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 474
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 474
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 474
Date of updating data: 30.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 11,625
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,955
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,670
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 10,762
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 10,000
C. Usług (účtová grupa 51) 762
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 863
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 863
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 863
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 383
Date of updating data: 30.08.2016
Date of updating data: 30.08.2016