Utwórz fakturę

manufaktúra nábytku HOŠEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy manufaktúra nábytku HOŠEK
Stan Zniszczono
PIN 34143599
TIN 2020361750
Numer VAT SK2020361750
Data utworzenia 15 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba manufaktúra nábytku HOŠEK
Bratislavská cesta 1242
93101
Šamorín
Financial information
Sprzedaż i dochody 218 073 €
Zysk -221 664 €
Kapitał 160 048 €
Kapitał własny -29 278 €
Dane kontaktowe
E-mail hosekw@ba.psg.sk
Telefon(y) 0312901685, 0315622384, 0905247990
Telefon(y) kom. 0905247990
Nr(y) faksu 0315622384
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 45,488
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,362
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,362
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,362
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,010
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 34,692
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,692
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,692
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,318
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,295
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,023
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 116
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 45,488
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -250,942
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 79,915
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -116,496
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -116,496
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -221,664
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 296,430
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,189
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,189
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 284,093
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 183,751
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,751
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 51,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,260
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,212
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,370
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,148
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,148
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,000
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 218,075
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 218,073
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 201,118
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,955
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 438,264
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 72,150
D. Usług (účtová grupa 51) 205,225
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 60,378
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,735
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,048
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,595
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 695
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,250
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 92,566
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -220,191
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -76,257
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 514
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 514
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -513
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -220,704
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -221,664
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :34143599 TIN: 2020361750 Numer VAT: SK2020361750
 • Zarejestrowana siedziba: manufaktúra nábytku HOŠEK, Bratislavská cesta 1242, 93101, Šamorín
 • Data utworzenia: 15 lipiec 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.05.2004Nové obchodné meno:
   manufaktúra nábytku HOŠEK - WIELAND, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská cesta 1242 Šamorín 931 01
   Noví spoločníci:
   Josef Wieland NussdorferStrasse 4a Flintsbach 831 26 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.07.1996
   05.05.2004Zrušené obchodné meno:
   manufaktúra nábytku HOŠEK - W, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záhradná 17 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   16.04.1999Noví spoločníci:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   15.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   16.12.1997Nové obchodné meno:
   manufaktúra nábytku HOŠEK - W, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradná 17 Pezinok 902 01
   15.12.1997Zrušené obchodné meno:
   HOŠEK - W, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Moyzesova 22 Pezinok 902 01
   23.08.1996Nové obchodné meno:
   HOŠEK - W, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   výroba nábytku
   výroba stavebno-stolárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   22.08.1996Zrušené obchodné meno:
   HOŠEK - WIELAND, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Josef Wieland NussdorferStrasse 4 Flintsbach 831 02 Nemecko
   15.07.1996Nové obchodné meno:
   HOŠEK - WIELAND, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 22 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   návrh a realizácia interiérov v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   Josef Wieland NussdorferStrasse 4 Flintsbach 831 02 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03