Utwórz fakturę

SPORT a MEDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SPORT a MEDIA
PIN 34143769
TIN 2020361761
Numer VAT SK2020361761
Data utworzenia 18 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPORT a MEDIA
Viničné 223
90023
Viničné
Financial information
Sprzedaż i dochody 420 554 €
Zysk -71 748 €
Kapitał 1 381 579 €
Kapitał własny 1 096 250 €
Dane kontaktowe
E-mail sportam@stonline.sk
Telefon(y) 0903414445
Telefon(y) kom. 0903414445, 0907750086
Nr(y) faksu 0265957226
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,258,141
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 795,347
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 777,090
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 330,114
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 80,363
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 366,613
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 18,257
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 18,257
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 459,380
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 35,400
4. Zwierzęta (124) - /195/ 35,000
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 250,498
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 249,290
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,290
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,208
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 173,482
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,806
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 159,676
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,414
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,258,141
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,024,503
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,211,578
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,211,578
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,944
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,944
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -124,271
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -124,271
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,748
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,200
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 41,462
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 41,462
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 175,738
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 33,616
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,616
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 135,278
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 177
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 123
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,544
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 16,438
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 16,438
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 279,787
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 420,554
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,396
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 278,390
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 5,800
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 15,900
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 112,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,068
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 482,468
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,140
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,945
D. Usług (účtová grupa 51) 211,703
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,060
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,003
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,057
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,974
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 173,796
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 173,796
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,231
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 40,020
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,599
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -61,914
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 58,698
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,735
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,733
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,733
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,607
O. Walutowe straty (563) 940
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,667
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,872
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -70,786
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -71,748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34143769 TIN: 2020361761 Numer VAT: SK2020361761
 • Zarejestrowana siedziba: SPORT a MEDIA, Viničné 223, 90023, Viničné
 • Data utworzenia: 18 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06 07.02.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Lucia Noskovičová 879 639 € (72.6%) Pútnická 142 Bratislava 841 06
  Monika Noskovičová 331 939 € (27.4%) Pútnická 142 Bratislava 841 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   13.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   12.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   13.10.2007Noví spoločníci:
   Monika Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   12.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   26.09.2006Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   25.09.2006Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   26.02.2005Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 07.02.2005
   25.02.2005Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKERS LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   08.12.2003Noví spoločníci:
   DALTON & PARKERS LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   07.03.2000Noví spoločníci:
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   06.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   10.06.1999Nové obchodné meno:
   SPORT a MEDIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   09.06.1999Zrušené obchodné meno:
   NLS Sport Media spol.s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   NAFTA KREDIT a.s. IČO: 35 754 761 Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Lisý Exnárova 43 Bratislava 821 03
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   17.12.1998Nové obchodné meno:
   NLS Sport Media spol.s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Lisý Exnárova 43 Bratislava 821 03
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   16.12.1998Noví spoločníci:
   NAFTA KREDIT a.s. IČO: 35 754 761 Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   Zrušené obchodné meno:
   BGS Sport Media spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   15.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   18.07.1996Nové obchodné meno:
   BGS Sport Media spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   223 Viničné 900 23
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chovu športových koní a jazdeckého športu
   výuka jazdy na koni, vrátane organizovania a účasti jazdeckých pretekov
   reklamná činnosť, nákup a predaj médií
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chovu koní a jazdeckého športu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07