Utwórz fakturę

Bozen Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Bozen Invest
PIN 34143858
TIN 2020664745
Numer VAT SK2020664745
Data utworzenia 19 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bozen Invest
Trnavská 51
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 198 €
Zysk 3 080 €
Kapitał 2 893 €
Kapitał własny 2 016 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.tuft.sk
Telefon(y) kom. +421903907245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,624
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,624
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,624
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,453
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 171
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,624
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,096
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,287
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,358
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -28,645
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,080
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,528
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 362
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 362
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,166
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 33
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 337
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 176
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 620
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,198
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,198
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,198
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,332
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 114
D. Usług (účtová grupa 51) 5,108
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,879
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,339
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,516
4. Koszty społeczne (527, 528) 24
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 231
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,866
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,976
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 102
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 102
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -102
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,764
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 684
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 684
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34143858 TIN: 2020664745 Numer VAT: SK2020664745
 • Zarejestrowana siedziba: Bozen Invest, Trnavská 51, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 19 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01 19.07.1996
  Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01 19.07.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Vladimír Miškovský 3 319 € (50%) Trnavská 51 Pezinok 902 01
  Zuzana Miškovská 3 319 € (50%) Trnavská 51 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.12.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   19.07.1996Nové obchodné meno:
   Bozen Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01