Utwórz fakturę

MAPOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAPOS
PIN 34144218
TIN 2020683566
Numer VAT SK2020683566
Data utworzenia 25 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAPOS
Lichnerova 41/B
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 205 459 €
Zysk 31 291 €
Kapitał 89 281 €
Kapitał własny 59 893 €
Dane kontaktowe
E-mail mapos@mapos.sk
Telefon(y) 0220202000, 0905322930, 0905734508, 0245926557
Telefon(y) kom. 0905322930, 0905734508
Nr(y) faksu 0220202000
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 77,272
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 76,736
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,230
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,017
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 16,898
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,094
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,025
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 99,289
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,619
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 10,025
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,291
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,670
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 305
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,075
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 45,126
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,980
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,391
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,378
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,377
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,164
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 205,459
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 197,309
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,150
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 158,404
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,880
C. Usług (účtová grupa 51) 88,176
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 32,384
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 665
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 20,097
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,039
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,163
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 47,055
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 96,253
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 15
X. Interesu dochód (662) 15
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,626
M. Koszty oprocentowania (562) 244
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,379
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,611
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 45,444
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 14,153
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 31,291
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34144218 TIN: 2020683566 Numer VAT: SK2020683566
 • Zarejestrowana siedziba: MAPOS, Lichnerova 41/B, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 25 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Miček Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24 25.07.1996
  Ing. Marián Miček 576 Reca 925 26 13.08.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Miček 3 319 € (50%) Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24
  Ing. Marián Miček 3 319 € (50%) 576 Reca 925 26
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.07.2012Nové predmety činnosti:
   finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Miček Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 25.07.1996
   19.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území SR, v zmysle povolenia vydaného ministerstvom financií SR dňa 17.07.1996, č. 52/13432/1996
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec
   07.10.2009Nové sidlo:
   Lichnerova 41/B Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Miček 576 Reca 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Miček 576 Reca 925 26 Vznik funkcie: 13.08.2009
   06.10.2009Zrušené sidlo:
   Jesenského 6 Senec 903 01
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Miček Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec
   25.07.1996Nové obchodné meno:
   MAPOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 6 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území SR, v zmysle povolenia vydaného ministerstvom financií SR dňa 17.07.1996, č. 52/13432/1996
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec