Utwórz fakturę

AG FOODS SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.08.2015
Basic information
Nazwa firmy AG FOODS SK
PIN 34144579
TIN 2020361772
Numer VAT SK2020361772
Data utworzenia 31 lipiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AG FOODS SK
Moyzesova 10
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 041 550 €
Zysk 158 776 €
Kapitał 424 423 €
Kapitał własny 315 756 €
Dane kontaktowe
E-mail info.sk@agfoods.eu
witryna internetowa http://www.agfoods.eu;http://www.agfoods.net
Telefon(y) +421336402378, +421336405711
Telefon(y) kom. +421911105119, +421903251109, +421903288611, +421903239769, +421903575743
Nr(y) faksu 0336402378
Date of updating data: 26.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 497,949
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 68,603
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 68,603
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 68,603
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 429,346
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 40,038
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 40,038
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,624
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,624
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 247,712
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 242,286
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,286
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,426
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 139,972
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,631
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 136,341
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 497,949
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 360,005
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 193,926
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 193,926
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 158,776
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 137,650
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 959
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 959
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 132,601
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,333
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,333
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,659
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,152
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,476
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,981
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,090
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,090
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 294
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 294
Date of updating data: 26.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,041,550
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,010,048
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,876
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,180
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,446
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,815,787
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,889,918
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 92,223
D. Usług (účtová grupa 51) 428,596
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 328,687
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 238,963
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 83,754
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,970
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,661
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 65,478
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 65,478
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 928
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,198
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,098
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 225,763
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 618,187
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,766
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 48
2. Pozostałe koszty (562A) 48
O. Walutowe straty (563) 50
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,668
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,744
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 222,019
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 63,243
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 62,745
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 498
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 158,776
Date of updating data: 26.08.2015
Date of updating data: 26.08.2015
 • PIN :34144579 TIN: 2020361772 Numer VAT: SK2020361772
 • Zarejestrowana siedziba: AG FOODS SK, Moyzesova 10, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 31 lipiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Kamila Mizeráková Muškátová 25 Pezinok 902 01 07.01.2008
  Orestes Zukowski Opalowa 8 Bielsko-Biala 43-382 Poľská republika 01.08.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  AG FOODS Group a.s. 6 639 € (100%) Brno 638 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.09.2013Noví spoločníci:
   AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Sedláček , MBA Ševelova 7 Brno 628 00 Česká republika Vznik funkcie: 26.08.2013
   12.09.2013Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS Group a.s. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   04.03.2008Noví spoločníci:
   AG FOODS Group a.s. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   03.03.2008Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS Group s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   16.02.2008Noví spoločníci:
   AG FOODS Group s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   15.02.2008Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   11.01.2008Noví spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Kamila Mizeráková Muškátová 25 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 07.01.2008
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Husovická 4 Brno 614 00 Česká republika
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   17.06.2004Nové sidlo:
   Moyzesova 10 Pezinok 902 01
   16.06.2004Zrušené sidlo:
   Kukučínova 11 Pezinok 902 01
   10.05.2000Noví spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Husovická 4 Brno 614 00 Česká republika
   09.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Družstevní 10 Troubsko 664 41 Česká republika
   15.04.1999Nové obchodné meno:
   AG FOODS SK s.r.o.
   14.04.1999Zrušené obchodné meno:
   Agroinform SK, s.r.o.
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Družstevní 10 Troubsko 664 41 Česká republika
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   23.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   22.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok
   31.07.1996Nové obchodné meno:
   Agroinform SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kukučínova 11 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok