Utwórz fakturę

HEZI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HEZI
PIN 34144897
TIN 2020206771
Data utworzenia 07 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HEZI
Bezručova 980/1
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 015 €
Zysk 1 602 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911019190, +421903760160
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,241
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,241
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,241
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,241
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,241
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,241
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,015
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,015
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,913
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,484
D. Usług (účtová grupa 51) 9,429
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,102
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,102
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,082
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,602
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015