Utwórz fakturę

KARPATY plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KARPATY plus
PIN 34144943
TIN 2020361816
Numer VAT SK2020361816
Data utworzenia 12 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KARPATY plus
Železničná 56
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 368 879 €
Zysk 33 730 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245923066, 0245923068, 0245923176, 0905614204, 0905973198
Telefon(y) kom. 0905614204, 0905973198
Nr(y) faksu 0245923068
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,236,008
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,023,725
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 810,123
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 62,012
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 724,588
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,523
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 213,602
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 213,602
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 204,748
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 110,879
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,696
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,696
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 69,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,183
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 93,869
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,992
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 89,877
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,535
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,567
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,968
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,236,008
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,018,880
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 69,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 315,745
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 315,745
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 593,434
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 786,487
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -193,053
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,730
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,442
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26,171
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 25,780
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 391
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,081
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,424
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,424
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,340
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,110
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,207
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,190
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,190
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 147,686
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,233
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 146,453
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 354,478
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 368,879
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 60
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 354,418
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,337
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,064
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 335,008
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78,375
D. Usług (účtová grupa 51) 29,676
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 111,277
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,683
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,767
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,827
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31,352
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 71,869
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 71,869
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,080
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,379
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,871
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 247,764
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 123
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 120
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 264
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 264
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -141
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 33,730
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,730
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015