Utwórz fakturę

PONTEUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PONTEUM
PIN 34144978
TIN 2020361794
Numer VAT SK2020361794
Data utworzenia 09 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PONTEUM
Gaštanova 3
90021
Svätý Jur
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 264 €
Zysk -3 176 €
Kapitał 33 778 €
Kapitał własny 27 533 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903727214, +421903727219, +421903727218, +421903755591, +421911755591
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 28,181
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,992
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 556
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 58
4. Zwierzęta (124) - /195/ 498
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,237
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,237
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,237
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,199
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,387
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,812
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 189
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 189
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 28,181
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,356
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,700
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,700
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 670
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,162
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 58,352
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -38,190
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,176
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,825
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 518
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 518
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,307
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 767
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 767
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 621
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 387
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,532
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,406
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,264
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,406
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,858
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,429
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,051
D. Usług (účtová grupa 51) 8,176
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,310
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,582
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,349
4. Koszty społeczne (527, 528) 379
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,737
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,165
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,179
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 52
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 52
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -51
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,216
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,176
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015