Utwórz fakturę

HITKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HITKA
PIN 34145460
TIN 2020364973
Numer VAT SK2020364973
Data utworzenia 19 sierpień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HITKA
Trnavská 67
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 446 625 €
Zysk 912 €
Kapitał 260 778 €
Kapitał własny 13 837 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903296666
Nr(y) faksu 0244250528
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 320,327
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 320,200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 243,326
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 243,326
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 243,326
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,874
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,372
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 52,502
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 127
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 127
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 320,327
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,751
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,333
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,333
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,866
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,866
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 912
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,458
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 71
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 71
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,387
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,991
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,991
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,464
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 822
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 341
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,769
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 262,118
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 197
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 261,921
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 446,625
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 440,752
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,873
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 443,785
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,856
D. Usług (účtová grupa 51) 425,826
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,749
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,747
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,953
4. Koszty społeczne (527, 528) 49
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 339
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,840
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,070
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 971
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 971
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -968
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,872
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 912
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015