Utwórz fakturę

BLOOM GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BLOOM GROUP
PIN 34146091
TIN 2020361827
Numer VAT SK2020361827
Data utworzenia 05 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BLOOM GROUP
Moyzesova 2/A
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 385 €
Zysk 4 091 €
Dane kontaktowe
E-mail barbora@bloomgroup.sk
Telefon(y) 0907722555, 0336413555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,670
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,503
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,750
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,750
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,937
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,068
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,068
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 2
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 921
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,946
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,816
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,653
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,163
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 167
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 167
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,670
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,236
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 777
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 777
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -20,744
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,744
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,091
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,906
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,170
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,170
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,757
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,004
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,004
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 36,596
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,979
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,385
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,385
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,885
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,198
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,561
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,988
D. Usług (účtová grupa 51) 4,336
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 116
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,187
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,500
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 136
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 136
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -136
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,051
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,091
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34146091 TIN: 2020361827 Numer VAT: SK2020361827
 • Zarejestrowana siedziba: BLOOM GROUP, Moyzesova 2/A, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 05 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01 25.06.2008
  Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01 10.03.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Roman Mács 3 320 € (50%) Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
  Ing. Ria Mácsová 3 320 € (50%) Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.04.2011Nové obchodné meno:
   BLOOM GROUP s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.03.2011
   05.04.2011Zrušené obchodné meno:
   Anec Tel Group s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   pátracie a ochranné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava 831 06
   25.06.2008Noví spoločníci:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   24.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   02.07.2002Nové sidlo:
   Moyzesova 2/A Pezinok 902 01
   01.07.2002Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   30.04.1998Noví spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   29.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   12.09.1997Noví spoločníci:
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   11.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   05.09.1996Nové obchodné meno:
   Anec Tel Group s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   leasing spojený s financovaním
   poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   pátracie a ochranné služby
   Noví spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky