Utwórz fakturę

PROZUMA EXTRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROZUMA EXTRA
PIN 34146181
TIN 2020664822
Data utworzenia 09 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROZUMA EXTRA
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 745 €
Zysk 1 517 €
Kapitał 16 254 €
Kapitał własny 11 400 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0333413555, 0336413566
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,932
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,932
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,430
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,430
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,430
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,502
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,474
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,932
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,917
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,096
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,096
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,517
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,015
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 553
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 553
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,390
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,910
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 498
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 260
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 722
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 72
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 72
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 31,745
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 31,745
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 31,745
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,651
D. Usług (účtová grupa 51) 19,453
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,427
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,990
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,082
4. Koszty społeczne (527, 528) 355
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 574
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,094
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,292
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 97
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 97
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -97
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,997
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,517
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34146181 TIN: 2020664822
 • Zarejestrowana siedziba: PROZUMA EXTRA, Mladoboleslavská 1/4880, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 09 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 09.09.1996
  Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01 16.11.2004
  Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 16.11.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Štefan Chovanec 4 415 € (66.5%) Dr. Bokesa 18 Pezinok
  Zuzana Tichá 1 129 € (17%) Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
  Martin Chovanec 1 096 € (16.5%) L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.08.2009Noví spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   24.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   10.10.2007Nové sidlo:
   Mladoboleslavská 1/4880 Pezinok 902 01
   09.10.2007Zrušené sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   16.12.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   15.12.2004Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   20.11.2004Nové obchodné meno:
   PROZUMA EXTRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   19.11.2004Zrušené obchodné meno:
   Emcho, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky
   09.09.1996Nové obchodné meno:
   Emcho, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Noví spoločníci:
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky