Utwórz fakturę

RODA - SP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RODA - SP
PIN 34146423
TIN 2020361849
Numer VAT SK2020361849
Data utworzenia 11 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RODA - SP
Pekárska 11
91701
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 173 395 €
Zysk -106 947 €
Kapitał 809 435 €
Kapitał własny 89 941 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336405062, 0336422003, 0336423108
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 606,933
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 606,933
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,372
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 32,234
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 639,305
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,007
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 132,776
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 132,776
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,494
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -47,330
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -106,947
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 656,312
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,627
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 311,413
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 343,272
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,530
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 9,939
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 55,916
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 233,887
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 173,395
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 34,299
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 135,600
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,496
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 278,345
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,720
C. Usług (účtová grupa 51) 41,294
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,865
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 71,874
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 69,484
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82,108
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -104,950
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -14,715
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,037
M. Koszty oprocentowania (562) 72
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 965
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,037
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -105,987
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -106,947
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34146423 TIN: 2020361849 Numer VAT: SK2020361849
 • Zarejestrowana siedziba: RODA - SP, Pekárska 11, 91701, Trnava
 • Data utworzenia: 11 wrzesień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.03.2012Nové sidlo:
   Pekárska 11 Trnava 917 01
   01.03.2012Zrušené sidlo:
   Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   30.12.2005Nové predmety činnosti:
   správa počítačových sietí, internetu, intranetu a extranetu
   reklamná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom techniky
   autoopravárenstvo
   výroba kovových konštrukcií vrátane externých montáží
   21.01.2005Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a príslušenstva
   vypracovanie internetových stránok
   podlahárstvo
   murárstvo
   maliarske a natieračské práce
   poskytovanie softvéru a predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   09.09.2004Noví spoločníci:
   Pavol Janoga Kuzmányho 23/687 Pezinok 902 01
   08.09.2004Zrušeny spoločníci:
   CPV, spol.s r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   20.04.2004Noví spoločníci:
   CPV, spol.s r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   19.04.2004Zrušeny spoločníci:
   MORGAN STEEL, spol. s.r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   07.11.2003Noví spoločníci:
   MORGAN STEEL, spol. s.r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   06.11.2003Zrušeny spoločníci:
   MORGAN STEEL, spol. s.r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   05.06.2003Noví spoločníci:
   MORGAN STEEL, spol. s.r.o. IČO: 35 852 798 Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok Vznik funkcie: 11.09.1996 Skončenie funkcie: 16.04.2003
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok Vznik funkcie: 11.09.1996
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok Vznik funkcie: 11.09.1996 Skončenie funkcie: 16.04.2003
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   13.01.2003Noví spoločníci:
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Janoga Kuzmányho 23 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   12.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   08.03.1999Noví spoločníci:
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   11.09.1996Nové obchodné meno:
   RODA - SP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Limbašská cesta 4 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kovovýroba
   spracovanie a obrábanie kovov
   zámočnícke práce
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Janoga 1. mája 45 Pezinok
   Ing. Stanislav Kunák Moyzesova 50 Pezinok