Utwórz fakturę

DIESEL CENTRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DIESEL CENTRUM
PIN 34147438
TIN 2020358670
Numer VAT SK2020358670
Data utworzenia 30 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIESEL CENTRUM
Kuchyňa 59
90052
Kuchyňa
Financial information
Sprzedaż i dochody 375 563 €
Zysk 70 080 €
Kapitał 63 736 €
Kapitał własny 58 417 €
Dane kontaktowe
E-mail karol@dctrojan.sk
witryna internetowa http://www.dieselcentrum.sk
Telefon(y) +421347785117
Telefon(y) kom. +421903719199, +421903256347
Nr(y) faksu 0347785117
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 30,621
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 30,621
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,621
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,340
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 23,799
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 407
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66,844
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 123,961
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,397
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 761
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 24,916
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 70,080
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,564
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 21,002
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 999
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 642
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,078
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,283
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 562
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 375,563
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 309,014
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 57,349
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,200
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 287,676
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 178,138
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 49,277
C. Usług (účtová grupa 51) 30,941
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,355
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,788
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 18,285
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 87,887
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 108,007
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 394
N. Walutowe straty (563) 20
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 374
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -389
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 87,498
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 17,418
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 70,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34147438 TIN: 2020358670 Numer VAT: SK2020358670
 • Zarejestrowana siedziba: DIESEL CENTRUM, Kuchyňa 59, 90052, Kuchyňa
 • Data utworzenia: 30 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Karol Trojan Mudrochova 13 Bratislava 831 06 30.09.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Karol Trojan 6 639 € (100%) Mudrochova 13 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Karol Trojan Mudrochova 13 Bratislava 831 06
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Trojan Mudrochova 13 Bratislava 831 06
   30.09.1996Nové obchodné meno:
   DIESEL CENTRUM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   59 Kuchyňa 900 52
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   Noví spoločníci:
   Karol Trojan Mudrochova 13 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Trojan Mudrochova 13 Bratislava 831 06