Utwórz fakturę

AVITA Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AVITA Bratislava
PIN 34147586
TIN 2020364720
Numer VAT SK2020364720
Data utworzenia 01 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AVITA Bratislava
Štefánikova 22
94901
Nitra
Financial information
Sprzedaż i dochody 932 840 €
Zysk 18 114 €
Kapitał 217 281 €
Kapitał własny -367 940 €
Dane kontaktowe
E-mail avita@stonline.sk
Telefon(y) 0566683550, 0566683551
Telefon(y) kom. +421911776140
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 210,617
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,246
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,246
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,246
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 198,827
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 24,292
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 117
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 24,175
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 166,601
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 166,538
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,538
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 63
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,934
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 415
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,519
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 544
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 544
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 210,617
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -349,825
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,241
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -398
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -374,844
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -374,844
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,114
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 558,791
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 290
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 290
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 558,010
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 535,451
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 535,451
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,093
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,414
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,052
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 491
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 491
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,651
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,651
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 896,063
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 932,840
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 896,063
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,545
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,232
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 912,932
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 676,262
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,437
D. Usług (účtová grupa 51) 140,712
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 71,035
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 51,051
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,137
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,847
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 545
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,979
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,979
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,962
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,908
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 63,652
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 355
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 355
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -354
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,554
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,440
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,440
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,114
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34147586 TIN: 2020364720 Numer VAT: SK2020364720
 • Zarejestrowana siedziba: AVITA Bratislava, Štefánikova 22, 94901, Nitra
 • Data utworzenia: 01 październik 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.07.1998Nové sidlo:
   Štefánikova 22 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Juriga Šumavská 1087/4 Nitra
   05.07.1998Zrušené sidlo:
   67 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   15.04.1998Noví spoločníci:
   Kávoviny Pardubice, a.s IČO: 15 050 840 Jana Palacha 515 Pardubice Česká republika
   14.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Kávoviny Pardubice, a.s IČO: 15 050 840 Jana Palacha 515 Pardubice Česká republika
   Ing. Anton Čihovský , CSc. Fialkové údolie 38 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   AVITA Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   67 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku - činnosť realitnej kancelárie
   výroba potravín a nápojov
   Noví spoločníci:
   Kávoviny Pardubice, a.s IČO: 15 050 840 Jana Palacha 515 Pardubice Česká republika
   Ing. Anton Čihovský , CSc. Fialkové údolie 38 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava