Utwórz fakturę

JVK system - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JVK system
PIN 34148035
TIN 2020364709
Numer VAT SK2020364709
Data utworzenia 08 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JVK system
29 augusta 363
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Sprzedaż i dochody 91 800 €
Zysk 92 €
Kapitał 31 978 €
Kapitał własny -11 256 €
Dane kontaktowe
E-mail jvk@jvk.sk
witryna internetowa http://www.jvk.sk
Telefon(y) +421245951048
Nr(y) faksu 0245951309
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 71,259
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 36,902
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 36,902
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36,902
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,271
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,747
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 21,648
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 99
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,524
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 540
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,984
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,086
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,086
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 71,259
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,771
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,374
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 666
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 666
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,488
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,117
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,117
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 61,371
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,979
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,979
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 57,991
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 727
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 420
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 254
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 91,801
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 91,800
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 69,465
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,168
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,167
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 91,305
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 59,521
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,602
D. Usług (účtová grupa 51) 4,439
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,829
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,359
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,646
4. Koszty społeczne (527, 528) 824
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,339
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,339
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,420
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 495
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,071
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 176
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 176
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 579
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 579
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -403
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 92
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 92
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015