Utwórz fakturę

ROIL TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ROIL TRADE
PIN 34150137
TIN 2020361915
Numer VAT SK2020361915
Data utworzenia 13 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROIL TRADE
Krížna 12
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 94 152 €
Zysk -52 942 €
Kapitał 320 848 €
Kapitał własny 17 243 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948496568, +421948444947
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 311,818
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 68,286
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 68,286
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,207
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 19,079
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 242,835
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,516
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,516
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 62,946
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 51,699
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,699
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,201
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 176,373
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 104,005
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 72,368
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 697
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 697
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 311,818
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -47,198
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,559
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 192,049
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -193,608
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,942
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 341,279
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 283,746
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 283,450
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 296
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 57,533
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 802
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 802
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 309
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 173
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,749
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 17,737
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 17,737
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 94,154
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 94,152
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,450
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 87,702
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,776
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,081
D. Usług (účtová grupa 51) 34,409
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,732
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,231
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,478
4. Koszty społeczne (527, 528) 23
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 230
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 88,332
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 88,332
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 992
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -55,624
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 39,662
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,722
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7,720
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,080
O. Walutowe straty (563) 3,523
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 557
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,642
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -51,982
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -52,942
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015