Utwórz fakturę

DRI Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Nazwa firmy DRI Slovakia
Stan Zniszczono
PIN 34151109
TIN 2020361926
Numer VAT SK2020361926
Data utworzenia 29 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DRI Slovakia
Za dráhou 27
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 406 €
Zysk 126 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336412165
Nr(y) faksu 0336412169
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 367,131
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 367,131
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 367,040
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 367,040
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 91
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 367,131
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 367,131
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 801,932
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 801,932
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 57,682
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 57,682
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -492,609
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 894,810
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,387,419
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 126
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,155
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,406
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,155
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 251
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 813
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 198
D. Usług (účtová grupa 51) 597
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 593
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 360
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 467
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 467
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -467
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 126
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 126
Date of updating data: 05.10.2015
 • PIN :34151109 TIN: 2020361926 Numer VAT: SK2020361926
 • Zarejestrowana siedziba: DRI Slovakia, Za dráhou 27, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 29 listopad 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.10.2015Zrušené obchodné meno:
   DRI Slovakia s. r. o. , v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   25.07.2014Nové obchodné meno:
   DRI Slovakia s. r. o. , v likvidácii
   29.11.1996Nové sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným