Utwórz fakturę

TAXISS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TAXISS
PIN 34152288
TIN 2020964176
Numer VAT SK2020964176
Data utworzenia 16 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TAXISS
Malé námestie 18
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 183 572 €
Zysk 9 603 €
Kapitał 229 457 €
Kapitał własny 36 702 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421347722205
Telefon(y) kom. +421948187800
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 229,771
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 229,771
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 60,528
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,267
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 32,055
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,434
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -11,222
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 252,038
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,304
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 29,399
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,603
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 205,734
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,290
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 69,573
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 125,743
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,877
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,097
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,580
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 114,189
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 8,454
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 575
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 99
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 183,572
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 155,655
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 27,917
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 165,598
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,295
C. Usług (účtová grupa 51) 33,537
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 82,823
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,194
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 22,552
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,197
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 17,974
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 100,823
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,663
M. Koszty oprocentowania (562) 4,801
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 862
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,663
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 12,311
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,708
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,603
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015