Utwórz fakturę

ATHEA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ATHEA
PIN 34152369
TIN 2020203229
Numer VAT SK2020203229
Data utworzenia 17 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ATHEA
Šenkvická 14/N
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 202 579 €
Zysk 4 620 €
Kapitał 145 196 €
Kapitał własny 78 224 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421336401490
Nr(y) faksu 0336401490
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 354
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 354
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 137,888
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 27,967
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 905
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,099
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 138,242
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 82,844
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 70,921
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,620
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,398
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 194
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 34,596
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,432
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 831
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,333
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20,608
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 202,579
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 197,483
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,748
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 348
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 195,007
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 139,753
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,834
C. Usług (účtová grupa 51) 31,060
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 13,410
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 664
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 494
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 792
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,572
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,584
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 14
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 14
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,627
M. Koszty oprocentowania (562) 833
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 794
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,613
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,959
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,339
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,620
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34152369 TIN: 2020203229 Numer VAT: SK2020203229
 • Zarejestrowana siedziba: ATHEA, Šenkvická 14/N, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Šiška Muškátová 32 Pezinok 902 01 29.11.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Brigita Šišková r, Vajglová 3 319 € (50%) Muškátová 14 Pezinok
  Peter Šiška 3 319 € (50%) Muškátová 2605/32 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.03.2012Nové sidlo:
   Šenkvická 14/N Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Peter Šiška Muškátová 2605/32 Pezinok 902 01
   09.03.2012Zrušené sidlo:
   M. R. Štefánika 10 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   12.12.2006Nové sidlo:
   M. R. Štefánika 10 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šiška Muškátová 32 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   11.12.2006Zrušené sidlo:
   Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   11.11.1998Nové obchodné meno:
   ATHEA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Brigita Šišková r, Vajglová Muškátová 14 Pezinok
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Brigita Šišková r, Vajglová Muškátová 14 Pezinok
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   10.11.1998Zrušené obchodné meno:
   SEWEX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dukelská 41 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Gabčík 1095 Dlhé Pole
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra
   17.12.1996Nové obchodné meno:
   SEWEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dukelská 41 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Gabčík 1095 Dlhé Pole
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra