Utwórz fakturę

RW Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RW Slovakia
PIN 35680032
TIN 2020841317
Numer VAT SK2020841317
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RW Slovakia
Laurinská 21
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 749 €
Zysk -4 825 €
Kapitał 220 947 €
Kapitał własny -1 345 417 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 39,263
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,205
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,205
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,555
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 650
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 29,057
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,635
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22,635
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,843
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,843
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,843
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,579
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 68
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,511
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 39,263
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,615,256
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,617,402
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,617,402
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,825
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,654,519
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 684
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 763
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) -79
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 630
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 630
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,650,615
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,539,088
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,272,312
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 266,776
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,211
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 55,627
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,821
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,868
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,590
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,749
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 609
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,140
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,510
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 53
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 500
D. Usług (účtová grupa 51) 7,912
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,034
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,761
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,856
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 66
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 66
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -64
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,825
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,825
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680032 TIN: 2020841317 Numer VAT: SK2020841317
 • Zarejestrowana siedziba: RW Slovakia, Laurinská 21, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 14.03.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Ivana Vadňalová 3 319 € (50%) Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
  MUDr. Eva Farkašovská 1 660 € (25%) Klokočova 736/30 Hnúšťa 811 09
  MUDr. Jozef Farkašovský 1 660 € (25%) Klokočova 736/30 Hnúšťa 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.07.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   05.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 14.03.2006
   28.04.2006Nové sidlo:
   Laurinská 21 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo námestie 1 Bratislava 811 09
   MUDr. Eva Farkašovská Klokočova 736/30 Hnúšťa 811 09
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.03.2006
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 14.03.2006
   27.04.2006Zrušené sidlo:
   Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/3/30 Hnúšťa 981 01
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Jozef Potúček Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
   Zlata Šimková Gaštanová 19 Rimavská Seč 979 01
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   RW Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
   inžinierská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/3/30 Hnúšťa 981 01
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Jozef Potúček Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
   Zlata Šimková Gaštanová 19 Rimavská Seč 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04