Utwórz fakturę

KONSTRUKT PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KONSTRUKT PLUS
PIN 35680148
TIN 2020355139
Numer VAT SK2020355139
Data utworzenia 20 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KONSTRUKT PLUS
Halašova 10
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 855 230 €
Zysk 48 948 €
Kapitał 1 184 511 €
Kapitał własny 71 010 €
Dane kontaktowe
E-mail office@konstrukt.sk
witryna internetowa http://konstrukt.sk
Telefon(y) +421233669911
Telefon(y) kom. +421905853093
Nr(y) faksu 0244450381
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,074,565
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 56,322
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,608
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,608
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 44,466
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,580
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 42,886
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,248
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 4,248
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,006,627
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 67,516
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 60,015
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,501
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,892
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,892
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,892
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 928,217
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 126,788
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,788
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,331
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 777,098
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,002
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 694
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,308
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,616
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,736
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,880
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,074,565
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,919
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 996
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -47
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -47
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 63,383
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 63,383
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,948
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 951,600
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27,574
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,187
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 21,387
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 908,710
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,772
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,772
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 196,799
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28,236
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,189
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,657
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 585,057
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,316
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 15,316
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,046
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,046
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,825,074
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,855,230
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,573
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,815,501
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 25,015
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,141
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,814,822
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,707
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 59,810
D. Usług (účtová grupa 51) 879,138
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 785,373
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 583,112
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 190,006
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,255
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,971
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,672
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,672
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 47,169
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,982
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 40,408
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 903,434
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60,208
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 59,509
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 59,509
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 699
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 48,190
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 39,065
2. Pozostałe koszty (562A) 39,065
O. Walutowe straty (563) 8,727
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 398
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,018
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 52,426
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,478
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,478
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680148 TIN: 2020355139 Numer VAT: SK2020355139
 • Zarejestrowana siedziba: KONSTRUKT PLUS, Halašova 10, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava 841 05 20.12.1995
  Ing. Adam Šefčák Beckovská 35 Bratislava 821 04 28.08.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladislav Jánoška 3 320 € (50%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Ing. Adam Šefčák 3 320 € (50%) Beckovská 35 Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.08.2007Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   Ing. Adam Šefčák Beckovská 35 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Šefčák Beckovská 35 Bratislava 821 04
   27.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava 851 05
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. .Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   08.04.1998Nové sidlo:
   Halašova 10 Bratislava 831 03
   07.04.1998Zrušené sidlo:
   Beckovská 35 Bratislava 821 04
   25.06.1996Nové sidlo:
   Beckovská 35 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. .Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   24.06.1996Zrušené sidlo:
   Osuského 46 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava 851 03
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   KONSTRUKT PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 46 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a projektovania
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava 851 03
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava 851 05