Utwórz fakturę

IMMO - Plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IMMO - Plus
PIN 35680156
TIN 2020308323
Numer VAT SK2020308323
Data utworzenia 21 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMMO - Plus
Radvanská 23
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 188 €
Zysk -134 247 €
Kapitał 1 342 459 €
Kapitał własny -357 367 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,264,415
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,220,796
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,220,796
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 65,784
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,155,012
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,682
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,175
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,401
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,401
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 774
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,507
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 51
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,456
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,937
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 279
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 33,658
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,264,415
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -491,614
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 778,294
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,142,300
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,142,300
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -134,247
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,754,404
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,608,143
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,049,009
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 559,134
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 53,631
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 91,488
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 77,910
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,910
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,581
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,718
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 279
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,142
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,142
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,625
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,625
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,188
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,188
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 42,488
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 700
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,252
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,438
D. Usług (účtová grupa 51) 18,166
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 863
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 91,957
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,967
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 63,990
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,006
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 822
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -89,064
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,884
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44,223
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 42,158
2. Pozostałe koszty (562A) 42,158
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,065
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -44,223
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -133,287
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -134,247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680156 TIN: 2020308323 Numer VAT: SK2020308323
 • Zarejestrowana siedziba: IMMO - Plus, Radvanská 23, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 21.12.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mag. Edita Rogerová 3 386 € (51%) Kubániho 5 Bratislava 811 04
  LBP Immobilien Holding GmbH 3 253 € (49%) Viedeň 1200 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   28.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Heribert Prott Humboldtstrasse 42 Graz 8010 Rakúska republika Vznik funkcie: 28.02.2003
   12.08.2003Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   LBP Immobilien Holding GmbH Klosterneuburger Strasse 45 Viedeň 1200 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 21.12.1995
   Heribert Prott Humboldtstrasse 42 Graz 8010 Rakúska republika Vznik funkcie: 28.02.2003
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   18.01.1999Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   07.01.1998Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   21.12.1995Nové obchodné meno:
   IMMO - Plus s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03